Gevinstafgift

This article is in Danish because it relates to the Danish tax rules for prizes....

 

Når I udlover præmier, skal I betale gevinstafgift af præmiernes handelsværdi.

Gevinstafgiften er på 17,5 procent af den del af præmiens værdi, der overstiger 750 kr. Det gælder med undtagelse af kontantgevinster, hvor bundgrænsen ligger på 200 kroner.

Her er SKATs vejledning på området:
https://skat.dk/data.aspx?oid=1978210

 

For interne konkurrencer, gælder det at de medarbejdere, der vinder, selv er ansvarlige for at angive gevinstens værdi som skattepligtig indkomst. Det kan være en god idé at skrive dette ind i konkurrencebetingelserne.

 

Her er SKATs vejledning på området:

https://skat.dk/data.aspx?oid=1920477

 

Se ovenstående som inspiration. Vi anbefaler, at I rådfører jer med en revisor, for at sikre, at de gældende regler bliver overholdt korrekt.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk